Tag Archives: Tập đoàn ParkCity

Home / Posts tagged "Tập đoàn ParkCity"
Những dự án làm nên tên tuổi của Tập đoàn ParkCity

Ngày đăng: 16/08/2018

ParkCity là tập đoàn đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản được thành lập từ những năm 1990. Nhận thấy tiềm năng phát triển về bất động sản tại Kula Lumpur (Malaysia), ParkCity quyết định mua lại một mỏ khai thác đá cũ để xây dựng khu đô thị Desa ParkCity.