Tag Archives: Kosmo Tây Hồ

Home / Posts tagged "Kosmo Tây Hồ"
Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Kosmo Tây Hồ ngày 27/12/2017

Ngày đăng: 31/05/2018

1. Tháp Novo: Hiện tại đã thi công xong 0.0, sàn hầm 1 và sàn hầm 2, trong khi đó hầm B3 đang thi công đài móng thang máy. 2. Tháp Centro và Metro:  Hiện tại đã xong phần móng, sàn tầng hầm 3. Tầng hầm 2 hiện đang thi công và phần cột vách từ