Hình ảnh thực tế tiến độ thi công Tiểu Khu Mansions ParkCity Hanoi Ngày 10-10-2018.

tiến độ packcity t10.01

tiến độ packcity t10.02

tiến độ packcity t10.03

tiến độ packcity t10.04

tiến độ packcity t10.05